Shaykh ´Ubayd al-Djâbirî om självmordsattentat

Fråga: Vad är domen för självmordsattentaten som vissa människor utför i dag?

Svar: De är precis som de heter; självmord. Även om vissa kallar det för martyrium, anses det vara mord. Det har kommit texter från profeten (sallâ Allâh ´alayhi wa sallam) i vilka det sägs att självmördaren skall till Elden.

För det andra, gör sig dessa attentat inte kvitt fienden. I stället upphetsar de fienden mot muslimerna och visar upp styrkan som de har undanhållit.

För det tredje, dagens bild. Vad har dessa attentat fört med sig i Palestina mot judarna? Denna självmördare spränger sig själv och bilen,  ödelägger lokaler och affärer och kanske dödar och skadar några individer. Vad gör judarna då? Då ödelägger judarna åkrar och betesmarker,
raserar byar och går in i hem och endast Allâh vet vilken typ av plundring, våldtäkt och andra ärekränkande handlingar som sker däri.

För en Mudjâhid är det obligatoriskt att han gör allt för att bevara islams renhet och skydda islam och muslimerna från all typ av undergång. Men dessa människor är okunniga och har ingen stark ledning som dömer dem, ger dem god politik eller lär dem hur rätt Djihâd går till genom att återvända till de lärde. I stället är alla sekter och varje sekt prövar sin egen styrka.

För några dagar sedan sade en av de palestinska gruppernas ledare, att de tänker höra upp med självmordsattentaten som en slags vapenvila.
Detta bevisar att denna handling har ingenting med Sunnah eller sann Djihâd att göra. I stället är denna handling snedvriden och skadar islam och muslimerna. Denna handling medför endast ondska och inget gott.