Sekterna hos människorna finns även hos djinnerna

Fråga: Vad finns det bevis för att djinner är uppdelade i Salafiyyûn och andra?

Svar: Vad finns det bevis för att djinner är uppdelade i Salafiyyûn och andra? Det som finns bland människor finns även bland dem. Det kan ske att de som besitter en människa säger att de är från Ahl-us-Sunnah. Sekterna som finns bland människorna finns även bland djinnerna. Bland dem finns sekularister, Ba´th-medlemmar, kommunister, muslimer och Ahl-us-Sunnah.