Scenariot fanns inte på Salafs tid

Fråga: Är det tillåtet att rätta sig efter den ledde i bönen?

Svar: Nej. Det är inte tillåtet. Det skedde varken på hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid eller på Salafs tid.

al-Bukhârî rapporterade i sin ”as-Sahîh” att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gick en morgon ut för att utföra naturligt behov. Med sig hade han al-Mughîrah bin Shu´bah. När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skulle två sig hällde al-Mughîrah upp vatten till honom. Under tiden väntade människorna på honom för att han skulle leda dem i bönen. När de såg att han var sen utsåg de ´Abdur-Rahmân bin ´Awf till imam varvid han bad med dem. Så småningom kom al-Mughîrah med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). al-Mughîrah ville få imamen att ge plats till sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), men han gestikulerade åt honom att låta honom vara. Följaktligen rättade sig sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och al-Mughîrah efter ´Abdur-Rahmân bin ´Awf. Efter ´Abdur-Rahmâns Taslîm gick de upp och bad den Rak´ah som de hade gått miste om. Här rättade sig al-Mughîrah inte efter sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) för att fullborda bönen, till skillnad från vad vissa gör idag.

Inte heller fanns scenariot som du nämnde, nämligen att man kommer sent till samlingen och sluter sig till en person som har slutit sig sent till imamen och fullbordar bönen på egen hand. Det har aldrig hänt.