Saudiarabiens lärda hade rätt om Gulfkriget

Fråga: Vad säger ni om den som förtalar Shaykh Ibn Bâz på grund av hans utslag om att det är tillåtet att ta hjälp av de otrogna i Gulfkriget och att det gjordes för egennyttiga intressen samt att han är regeringens agent?

Svar: Shaykh ´Abdul-´Azîz bin Bâzs utslag och likaså hans lärda bröders utslag är korrekta. Dock har jag lagt märke till en sak som jag kommer att säga sen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh stödjer den här religionen med en syndig man.”

Abû Dâwûd rapporterade i sin ”as-Sunan” att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ni kommer att ha fred med Rom. Ni och de kommer att kriga tillsammans mot en fiende framför er. Därefter bedrar de och lyfter korset.”

Det finns många bevis för det.

Om inte USA hade hjälpt till skulle Saddâm från Ba´th-partiet tagit makten över Makkah och al-Madînah och propagerat Ba´th-ideologin i Makkah och al-Madînah. Jag måste säga att inget land kan tjäna vallfärdarna som Saudiarabien. Jag måste vara ärlig och säga som det är.

Ahl-us-Sunnah säger att man inte skall kriga tillsammans med Saddâm som säger att han endast accepterar från Qur’ânen och Sunnah och islams läror det som inte kolliderat med Ba´th-ideologin och att det som kolliderar med Ba´th-ideologin ställs åt sidan. Det är otro.

Likaså säger de att man inte skall kriga tillsammans med Bush. Det är vad jag har sagt. Om Ahl-us-Sunnah kan kriga mot både Saddâm och Bush gör de det. Man skall inte kriga mot muslimerna i Irak och inte heller mot muslimerna i Saudiarabien. Varför fördömer ni inte mannen som gav sig på Kuwait och mobiliserade arméer vid Saudiarabiens gränser?