Sanna Shî´ah

100 – Râfidhah. De tar avstånd från profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare, förtalar dem, nedvärderar dem och gör Takfîr på hela samfundet frånsett ett litet antal.

Râfidhah har inget med islam att göra.

101 – Mansûriyyah. De är de vidrigaste Râfidhah.

De säger att den som dödar 40 oliktänkande hamnar i paradiset.

De hänger folk och tar deras egendomar.

De säger att Djibrîl (´alayhis-salâm) förfelade med budskapet.

Detta är klar otro som inte blandas med någon tro alls.

102 – Saba’iyyah. De är Râfidhah och lögnare. De ligger nära de omnämnda. De går emot samfundet.

Râfidhah påverkar islam värre än vad krigförande otrogna gör.

102 – Vissa Râfidhah säger att ´Alî är i molnen och att han skall återuppstå innan Domedagen. Allt det är lögn, påhitt och osanning.

103 – Zaydiyyah. De är Râfidhah. De tar avstånd från ´Uthmân, Talhah, az-Zubayr och ´Â’ishah. De anser det vara tillåtet att göra uppror med alla från ´Alîs avkomma, fromma som syndiga, till dess att de segrar eller besegras.

104 – Khashabiyyah. De säger som Zaydiyyah.

105 – Shî´ah. De påstår att de älskar Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hus till skillnad från alla andra. De ljuger. De hatar framför allt Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hus.

Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hus sanna anhängare (Shî´ah) är de gudfruktiga, Ahl-us-Sunnah wal-Athar, oavsett vem eller var de är. De älskar Muhammads hus och Muhammads alla följeslagare. De nämner ingen av dem på ett dåligt, bristfälligt eller nedsatt sätt.

Den som nämner någon av Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare på ett dåligt vis, talar nedsättande om dem, tar avstånd från någon av dem, förtalar dem, kränker dem eller skymfar dem är en oliktänkande Râfidhî, vidrig och vilsen.