Salmân al-´Awdahs ideologiska terrorism

Låt oss lyssna till några exempel från dessa individer som motsäger det legitima ledarskapet som erhålls av Saudiarabiens ledare kung Fahd bin ´Abdil-´Azîz. En av de oliktänkande sade när han visade sitt stöd till kommittén som utropades av orättfärdiga människor och lögnaktigt kallades för ‘försvarskommittén för legitima rättigheter’:

”Detta förbund, eller denna kommitté, gör en ädel handling och utför en plikt i vårt ställe. Vi är skyldiga att stödja den, hjälpa den och brevväxla med den. Vi kan börja med att skriva in till den och tacka den för detta ädla projekt som den har inlett.”

Detta är Salmâns ideologiska terrorism som har satt sina offer på prövning. Sanna män tog sig an att knäcka denna terrorism och krossa denna fara; styrelsen Kibâr-ul-´Ulamâ’ i Saudiarabien. De utgav ett manifest utmed Qur’ânen och Sunnah och sade:

”Under dess 40:e konferens har kommittén Kibâr-ul-´Ulamâ’ läst flygbladet rubricerat som ”Ett meddelande kring försvarskommittén för legitima rättigheter” och som har undertecknats av:

Hamad as-Sulayfîh

Muhammad bin ´Abdillâh bin Sulaymân al-Mas´arî

´Abdullâh bin ´Abdir-Rahmân al-Djibrîn

´Abdullâh al-Hâmid

Sulaymân bin Ibrâhîm ar-Rashûdî

´Abdullâh bin Hamûd at-Tuwaydjirî

De har utsett sig själva till något som de kallar för ‘försvarskommittén för legitima rättigheter’. De har sagt sig vara beredda på att ta emot klagomål eller intygad information som kan underlätta för dem uppdraget som de har tagit på sig. Följaktligen har de gett ut sina telefonnummer och adresser för att kunna ta emot brev och telefonsamtal.

Kommittén förvånas över att dessa bröder har bildat en egen kommitté för att försvara legitima rättigheter och tillkännagett den i utländska medier. Handlingen är förkastad och det råder samstämmighet om att den inte alls är legitim eller ens tillåten att godkänna. Ty Saudiarabien styr med Allâhs föreskrift. Hela landets domstolar gör det. Ingen hindras från att beklaga sig inför myndigheterna, vilket personerna bakom flygbladen är väl medvetna om. Därtill medför denna kommitté negativa följder.”1

Ser du hur sanningens ljus sken från detta beslut och tillintetgjorde falskhetens mörker? Jämför Salmâns ord som uppmanar alla i Saudiarabien att stödja denna avvikande grupp som är ute efter att skapa kaos, tumult, fördärv och ondska i landet och beslutet taget av kommittén Kibâr-ul-´Ulamâ’ bestående av kloka och välvilliga människor som bryr sig om islam och muslimerna.

Klandra den förstörande gruppen som stöds av Salmân och hans jämlikar så att du kan vara en av sanningens soldater, dogmens väktare och en kämpe som strävar efter att få likvidera konspiratörernas konspirationer och missbrukarnas missbruk.

Ser inte denna kommitté som trotsar muslimernas ledare och de lärda att alla domstolar i alla städer och byar dömer utmed Qur’ânen och autentisk Sunnah? Deras handling bedrövar varje lärd Salafî och klok individ vars läggning inte är förorenad av förstörda tänk som bara leder dess innehavare till förstörelse och ödeläggelse. Om inte dessa människor ångrar sig inför Allâh, så finns det en stor risk att Han straffar dem efter döden och i livet efter detta.

1ar-Riyâdh, 1413/11/10-1413/11/19.