Salafiyyahs enighet och kamp mot al-Ikhwân al-Muslimûn

Jag råder mig och muslimerna i allmänhet och Salafiyyûn i Saudiarabien, Jemen, Libyen, Marocko, Algeriet, Indien, Pakistan och andra muslimska länder i synnerhet att frukta Allâh (´azza wa djall) öppet och dolt, hålla fast vid sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) väg och Salafs förståelse.

Jag råder även samtliga Salafiyyûn att vara vänner, förlåta varandra för vad som har hänt och hålla sig borta från olikheter, meningsskiljaktigheter och splittring och allt som leder till dem. Meningsskiljaktigheter orsakar Salafiyyûns svaghet och förstör Salafiyyahs kall. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ

”Och grip alla med ett fast grepp om Allâhs räddningslina och låt er inte splittras!”1

Allâh befallde enighet och förbjöd splittring. Alla Salafiyyûn är befallda att undvika all oenighet och allt som leder till oenighet och att enas. Allâh (´azza wa djall) sade:

وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

”Och lyd Allâh och Hans sändebud och undvik tvister och osämja; de skulle komma ert mod att sjunka och er trosvisshet att försvagas. Och håll stånd! Allâh är med de uthålliga.”2

Tvister leder till nederlag och svaghet.

Salafiyyûn – lärda, studenter och ungdomar – är skyldiga att kalla till Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) religion utmed Salafs förståelse.

Salafiyyûn i Libyen är skyldiga att stödja Allâhs (ta´âlâ) religion och skydda den mot al-Ikhwân al-Muslimûn och andra. Alltsedan al-Ikhwân al-Muslimûn grundades är de den farligaste sekten för islam. De hör till de mest lögnaktiga sekterna efter Râfidhah. De besitter religionsenighet, panenteism och sekularism. De har fått makt i vissa länder och ändå låtit bli att verkställa Allâhs föreskrift sett till dogmen och lagen som de pratar om alltsedan de grundades och varför de gör Takfîr på makthavarna som inte styr med den.

as-Sâdiq al-Gharyânî från al-Ikhwân al-Muslimûn skryter över Sayyid Qutb och rekommenderar ungdomarna att läsa hans böcker som är fulla av större villfarelser däribland förtal av Allâhs sändebud Mûsâ (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som Han talade med och några följeslagare, panenteism och förnekade egenskaper. Denne al-Gharyânî hotar Benghazi med krig. Den enda orsaken är att han vill bekriga Salafiyyûn. Således är Salafiyyûn skyldiga att enas för att avvärja al-Ikhwân al-Muslimûn och inte låta dem få fotfäste i Benghazi.

al-Ikhwân al-Muslimûn klär sig i islamiska kläder alltmedan de är värre för Salafiyyûn än vad judarna och nasaréerna är.

ISIS har fått sin uppfostran i Iran. De härstammar från al-Ikhwân al-Muslimûn. De är den värsta av sekterna mot Salafiyyûn, de både gör Takfîr på dem och dödar dem.

Må Allâh hylla och sända fred över vår profet Muhammad, hans ätt och hans följeslagare.

13:103

28:46