Salafiyyah enar medan al-Ikhwân al-Muslimûn faller i sekularism

Sedan många år tillbaka har jag alltid sagt att Salafiyyah utmärker sig med att ena alla grupper utan att någon grupp enar Salafiyyah. Salafiyyah är ett allomfattande kall som inte tillskrivs någon person eller grupp. Salafiyyah enar alla muslimer utmed Qur’ânen och autentisk Sunnah. Detta har jag sagt mycket länge.

Jag anser att vissa grupper kan avvika på grund av två orsaker:

1 – Längtan efter världsliga ändamål.

2 – Svag kunskap om Qur’ânen och Sunnah och Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) metodik i kallet.

I tiotals år har jag sett hur vissa individer från al-Ikhwân al-Muslimûn var benägna till att acceptera Salafiyyah därför att Salafiyyah är en troslära vari en person inte behöver kalla till den; han kan vara Salafî för sig själv utan att dela med sig i samhället som han bor i.

I tiotals år har jag insett att de muntligt bekämpar sekularismen samtidigt som de själva, medvetet eller omedvetet, faller i den. Jag talar naturligtvis om al-Ikhwân al-Muslimûn och alla andra som går i deras spår och följer deras politiska kall med lite inslag från Salafiyyah.