Salaf om straffet i graven

Författare: Imâm Abûl-Hasan al-Ash´arî
Källa: al-Ibânah ´an Usûl-id-Diyânah, sid. 166-167
Maktabah ar-Rayyân, 1411/1990

263 – Mu´tazilah tror inte på
straffet i graven – må Allâh skydda oss från det. Det har
dock rapporterats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)
från många håll. Dessutom har det rapporterats från
hans följeslagare – må Allâh vara nöjd med dem alla. Det har inte
rapporterats från någon av dem att de förnekade det. Således
anses det råda samstämmighet bland profetens (sallâ Allâhu ´alayhi
wa sallam) följeslagare.

Abû Bakr bin Abî Shaybah
rapporterade att Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att
profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade (i betydelse):

”Sök skydd hos Allâh från
straffet i graven.” [1]

Ahmad rapporterade att Umm Khâlid
bint Khâlid bin Sa´îd bin al-´Âs (radhiya Allâhu ´anhumâ) hörde Allâhs
sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga (i betydelse):

”Sök skydd från straffet
i graven.” [2]

Anas (radhiya Allâhu ´anh) berättade
att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade (i betydelse):

”Skulle ni inte ha fallit döda,
hade jag bett Allâh låta er få höra straffet i graven som
jag hör.” [3]

264 – Till det som bevisar att
de otrogna kommer att straffas i graven, hör Allâhs (´azza wa djall) ord:

النَّارُ
يُعْرَضُونَ
عَلَيْهَا غُدُوًّا
وَعَشِيًّا
وَيَوْمَ تَقُومُ
السَّاعَةُ
أَدْخِلُوا
آلَ فِرْعَوْنَ
أَشَدَّ الْعَذَابِ

”Morgon och afton
förs de fram till Elden, och den Dag då den Yttersta stunden är
här [skall änglarna säga]: ”För in Faraos anhang till det strängaste av
alla straff!”” [4]

Han kommer att låta dem
straffas på Domedagen efter att dessförinnan ha förts fram till
Elden morgon och afton. Han sade att Han skulle straffa dem två
gånger; en gång med svärdet i detta liv, en andra gång
i deras gravar, och till sist det hårda straffet i livet efter detta.


[1] Muslim (588).

[2] Ahmad (6/354).

[3] Muslim (2868).

[4] 40:46.