Säg som Allâhs sändebud sade

Vissa lärde sade att Abû Hanîfah blev frågad om nedstigningen varpå han svarade:

”Han stiger ned utan föreställning.”

Hans elev Muhammad bin al-Hasan ash-Shaybânî sade om hadîther som:

”Allâh stiger ned till den nedersta himlen.”

Dessa hadîther har återberättats av pålitliga människor. Vi återberättar dem, tror på dem och tolkar inte dem.”1

Vi har blivit rapporterade från ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal som sade:

”En gång när jag och min fader passerade en moské hörde vi en talare nämna hadîthen om nedstigningen och säga: ”Natten till halva Sha´bân stiger Allâh (´azza wa djall) ned till nedersta himlen utan avtagande, förflyttning eller förändring av tillstånd.” Min fader skakade till, blev gul i ansiktet och tog tag i min hand. Jag höll hans hand tills han lugnade ned sig. Därefter sade han: ”Stå med mig med denna spekulant.” När han hade kommit fram till honom sade han: ”Är du mer svartsjuk på Allâh än vad Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var? Säg som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade.”

Hanbal bin Ishâq sade:

Jag frågade Abû ´Abdillâh bin Muhammad bin Hanbal om hadîtherna om att Allâh stiger ned till den nedersta himlen. Abû ´Abdillâh sade: ”Vi tror på dem och bekräftar dem. Vi dementerar ingenting av dem så länge berättarkedjorna är autentiska. Vi avfärdar inte Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord. Vi vet att allt Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade är sant.” Till sist sade jag till Abû ´Abdillâh: ”Stiger Allâh ned till jordens himmel? Stiger Han ned med Sin kunskap eller med vad?” Han sade: ”Tig om det. Vad har du det med att göra? Framför hadîthen ordagrant utan föreställning och begränsning liksom den har nämnts i rapporteringarna och Qur’ânen.”

Imâm Ishâq bin Râhûyah sade:

Guvernör ´Abdullâh bin Tâhir sade till mig: ”Abû Ya´qûb! Denna hadîth du återberättar från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ”Nattligen stiger vår Herre (´azza wa djall) ned till den nedersta himlen” – hur stiger Han ned?” Jag sade: ”Må Allâh stärka guvernören! Man ifrågasätter inte Herren (´azza wa djall). Han stiger ned utan föreställning. Den som spekulerar i huruvida Han lämnar eller inte lämnar tronen under nedstigningen har innoverat och kommit med en ny åsikt.”

1al-Lâlakâ’î (2/433).