Så vet du om Sûfiyyah är rätt eller fel

Fråga: De många Sûfiyyah-orden och deras Mashâyikh orsakar en människas förvirring. Finns det någon nytta med dessa orden? Behöver en människa som följer en av de fyra rättsskolorna bry sig om dessa orden?

Svar: Vi tackar Allâh för att vi inte lever bland dessa orden och deras Mashâyikh. Vi ber Allâh låta oss och muslimerna vara stabilt upprättade på sanningen.

Beträffande broderns fråga, skall jag läsa upp en Qur’ân-vers som klargör huruvida dessa orden är korrekta eller inkorrekta. Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ

”Detta är Min väg, en rak [väg]; följ den…”

Det vill säga en enda väg:

صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا

”Min väg, en rak [väg]…”

وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ

”… och följ inte [andra] vägar; annars kan ni förlora Hans väg ur sikte!”

Vägar är plural av väg, det vill säga stig. Det betyder att allt som avviker från Allâhs väg är en förbjuden väg som hamnar under Hans allmänna ord:

السُّبُلَ

”… vägar…”

Därefter sade Han:

ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

”Detta är vad Han befaller er så att ni fruktar.”1

Dessa orden som frågeställaren frågar om måste konfronteras med Allâhs skrift, Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och de renläriga kalifernas vägledning. Om de stämmer överens med dem är de korrekta. Om de avviker från dem är de falska och måste förkastas oavsett vem Shaykhen är, hur hans popularitet är och vilka hans anhängare är.

Låt dig inte luras av dessa Mashâyikhs många anhängarna. Allâh säger:

وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ

”Om du vill göra flertalet av jordens invånare till viljes, kommer de att leda dig bort från Allâhs väg. De går bara efter lösa antaganden och förmodar [än det ena, än det andra].”2

Beträffande din fråga om man behöver följa någon av de fyra rättsskolorna, så är islam egentligen en enda rättsskola. De fyra rättsskolorna är i själva verket endast Mudjtahidûns åsikter som de kommer fram till via forskningar i Allâhs skrift och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah. De är inga i islam självständiga metodiker. Annars hade det inte funnits någon skillnad mellan dem och orden som du nämnde. De gör allt för att stämma överens med Qur’ânen och Sunnah. De kallar till följe av Qur’ânen och Sunnah om de så inte skulle stämma överens med deras åsikter.

Om du vill dig själv väl och rättfärdighet skall du söka efter profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och de renläriga kalifernas Sunnah. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde att de skulle följas när han sade:

”Håll fast vid min Sunnah och de renläriga och vägledda kalifernas Sunnah.”

Jämför dessa Mashâyikh, och alla andra för den delen, med dem. Jämför dem med Allâhs skrift, Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och de renläriga kaliferna.

16:151-153

26:116