Så skall ´Îd-predikan inledas

Fråga: Har det rapporterats att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inledde ´Îd-predikan med Takbîr:

الله أكبر الله أكبر الله أكبر

Allâh är större, Allâh är större, Allâh är större.”?

Svar: Nej.

Fråga: Så det de flesta predikanterna gör är…

Svar: … grundlöst. Vi kan dock säga att det har både rapporterats och inte rapporterats. Visserligen har det rapporterats, men inte autentiskt, att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde Takbîr under predikans gång. Det står i Ibn Mâdjahs ”as-Sunan”, men berättarkedjan är svag. Vad gäller dess inledning, så saknas skillnad mellan ´Îd-predikan och fredagspredikan.

Fråga: Ty as-Sayyid Sâbiq säger att det är Sunnah.

Svar: Det är grundlöst.