Så säger Hanafiyyah

Fråga: Vissa lärda säger att tron består av tungans erkännande och hjärtats bekräftelse, att den är en och att alla människor är i grund och botten jämlika när det kommer till tron. Stämmer det?

Svar: Nej, det stämmer inte. Så säger Hanafiyyah. Det går emot Ahl-us-Sunnahs dogm. Därom kallas de för ”Ahl-us-Sunnahs Murdji’ah”. Hanafiyyah kallas för ”Ahl-us-Sunnahs Murdji’ah”. Det där är Irdjâ’.