Så länge landet är otroget

Fråga: Är det obligatoriskt att utvandra från länder som erövrades av muslimerna förr i tiden och sedermera föll i otrogna länder?

Svar: Ja, oavsett om landet är otroget i grund och botten eller om det har blivit det med tiden. Poängen ligger i att landet är otroget.