Så lämnar en person Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah

Fråga: Vilka är reglerna för att utesluta den vilsne lärde från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah?

Svar: Om han avviker från Sunnah och Samlingens metodik så är han vilsen.