Så bör skolastiker behandlas

Sâlih Djazarah sade: Jag hörde ar-Rabî´ säga: ash-Shâfi´î sade:

Rabî´! Acceptera tre saker från mig: Spekulera inte om Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare, ty profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kommer att tvista med dig imorgon. Sysselsätt dig inte med skolastik. Jag har sett att skolastik leder till förnekelse.” al-Muzanî lade dit: ”Sysselsätt dig inte heller med stjärnor.”

Husayn al-Karâbîsî sade:

”En gång blev ash-Shâfi´î frågad om något kring skolastiken och blev arg och sade: ”Ställ den frågan till Hafs al-Fard och hans vänner – må Allâh förnedra dem.”

ar-Rabî´ sade: Jag hörde ash-Shâfi´î säga:

”Jag önskar att människorna lärde sig denna kunskap utan att tillskriva mig något av den.”

az-Za´farânî sade: Jag hörde ash-Shâfi´î säga:

”Jag anser att skolastiker skall slås med palmblad och bäras på kamel bland människor så att det ropas ut: ”Detta är belöningen för den som lämnade Boken och Sunnah för skolastik.”

´Abdur-Rahmân al-Ash´arî sade: Jag hörde ash-Shâfi´î säga:

”Jag tycker att skolastikers ansikten skall piskas och att de fördrivs.”

Detta har rapporterats mångfaldigt från denne imam.