Så behandlar du en person som förtalar Allâh

Fråga: Hur skall jag behandla en person som förtalar Allâh om vi är i ett arabiskt land som inte styr med föreskriften?

Svar: Fördöm honom, förklara för honom och befall honom att ångra sig. Det är vad du klarar av.