Resenär får inte korta bönen bakom boende imam

Fråga: En resenär bad bakom en boende. När imamen gick upp till tredje Rak´ah satt resenären kvar och inväntade imamen tills att han gjorde Taslîm. Bönen bestod av fyra Raka´ât. Jag sade åt honom att be om bönen. Gjorde jag rätt?

Svar: Ja. Han var ålagd att be fulltaligt. Han får inte korta bönen bakom en imam som ber fulltaligt. Det är inte tillåtet.