Râfidhahs ord om ´Â’ishah är avfall

Satan fick vissa människor att överdriva med Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hus. De har gett dem oberättigad status. De anser att de gagnar och skadar. De anser att kalifatet skall vara hos dem efter Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Så säger Shî´ah; kalifatet tillhör dem medan Abû Bakr, ´Umar och de resterande renläriga kaliferna (radhiya Allâhu ´anhum) har angripit dem och behandlat dem orättvist. Så säger Shî´ah. De överdriver med Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hus. De syftar på sändebudets anhöriga. Samtidigt bagatelliserar de andra från sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) anhöriga. Exempelvis tillhör ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sändebudets hus. Trots det förtalar och smädar de henne. De säger saker om henne som medför avfall.