Râfidhah skall behandlas rättvist

Fråga: Som ni vet finns det många Shî´ah i Sharqiyyah. Hur skall de behandlas? Skall vi vara de första som hälsar dem med fredshälsningen?

Svar: Behandla dem liksom de behandlar dig. Shi´ah är uppdelade i fler än 21 inriktningar. Den vars innovation är otro får inte hälsas med fredshälsningen. Och om personens innovation inte är otro, tas det hänsyn till fördel och nackdel.