Râfidhah hjälper de otrogna mot muslimerna

Detta är fallet med Ahl-ul-Bid´a som skiljer sig åt från Qur’ânen och Sunnah. De följer enbart lösa antaganden och vad som faller dem in. De besitter okunnighet och orättvisa och i synnerhet Râfidhah. De besitter de största lustarna utav okunnighet och orättvisa. De hyser agg mot Allâhs närmsta vänner efter profeterna bland de första föregångsmännen bland Muhâdjirûn och Ansâr och dem som följer dem inom det goda – Allâh är nöjd med dem och de är nöjda med Honom.

De är lojala mot de otrogna och hycklarna bland judarna, de kristna, avgudadyrkarna och hedningarna som Nusayriyyah, Ismâ´îliyyah och andra vilsna människor. Du finner dem, eller de flesta av dem,  ta de otrognas sida mot muslimerna oavsett om dispyten är teoretisk, som gudsbilden och profetkallen, eller praktisk, som krig. Detta har människorna fått erfara flera gånger. Exempelvis hjälpte Râfidhah de hedniska turkar och andra mot muslimerna i Khurâsân, Irak, Djazîrah, Shâm och andra platser. De hjälpte de kristna mot muslimerna i Shâm, Egypten och andra platser. Detta har som sagt hänt många gånger. Till det värsta hör krigen som ägde rum på 400- och 700-talen. Då anlände de otrogna turkarna till muslimernas land och dödade ett stort antal muslimer som endast Allâh känner till. Râfidhah hade det största hatet mot muslimerna och det största stödet till de otrogna. Likaså är deras samarbete med judarna så pass känt, att de blev kallade för ”judarnas åsnor”.