Rabî´ al-Madkhalî i Afghanistan

Shaykh Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî – må Allâh bevara honom – gav utslaget att det är Djihâd på Moluckerna1 innan Shaykh Muqbil gjorde det. Shaykh Rabî´ deltog själv i Djihâd i Afghanistan. Han reste tre gånger till Afghanistan.

Shaykh Khâlid adh-Dhufayrî sade också:

”Det stämmer att Shaykh Rabî´ reste två gånger till Shaykh Djamîl-ur-Rahmân (rahimahullâh) i Afghanistan. Han var uppe i bergen och sköt maskingevär. Detta berättade Shaykhen själv för mig och likaså de som var med Shaykhen där.

Detta bevisar modet hos våra Salafî-Mashâyikh till skillnad från dem som skriker efter Djihâd dag och natt och är i själva verket endast ute efter pengar och folkmassor så att de skall tro att de är de sanna Mudjâhidûn. Vad som är märkligare än så, är att först fördömde Hizbiyyûn Djihâd i Afghanistan och ansåg det inte alls vara Djihâd där. Men när de såg att det inte finns någon annan utväg och att de kunde utnyttja situationen till egenintressen, sade de bland annat:

”Allâh är större! Kabul är erövrat!”