Piskningens tillvägagångssätt

Mannen skall piskas stående med en piska som varken är för ny eller för gammal. Han skall varken läggas ned på marken, knytas fast eller kläs av. Faktum är att han skall ha på sig en skjorta eller två skjortor. Man skall inte slå för hårt så att skinnet brister. Slagen skall vara fördelade över hela kroppen. Man skall undvika huvudet, ansiktet, könsorganet och känsliga kroppsdelar.

Det finns ingen skillnad mellan mannens och kvinnans straff. Det enda undantaget är att kvinnan piskas sittande med fastbundna kläder och händer så att hennes kropp inte syns.

Den strängaste piskningen är för otukt. Därefter för falska anklagelser. Därefter för alkoholmissbruk. Därefter för allmän bestraffning.

Den som avlider under bestraffningen har dött med rätt.

Den som skall stenas för otukt skall inte bli nedgrävd.

FÖRKLARING

Mannen skall piskas stående… – Detta för att hela kroppen skall få en del av straffet.

… med en piska som varken är för ny eller för gammal – Piskan skall alltså vara lagom hård. En ny piska skadar och en gammal piska gagnar inget.

Faktum är att han skall ha på sig en skjorta eller två skjortor – De skyddar inte honom från smärta. Däremot kan han vara i behov av dem mot kyla.

Man skall inte slå för hårt så att skinnet brister Syftet är att straffa honom. Om han piskas för mycket så att han såras, riskerar han att avlida.

Slagen skall vara fördelade över hela kroppen – Så att varje kroppsdel får en del av straffet. En annan anledning är att kroppen kan skadas allvarligt i fall man endast slår på en och samma plats.

Man skall undvika huvudet, ansiktet, könsorganet och känsliga kroppsdelar – Detta för att slag mot dessa kroppsdelar kan leda till döden eller men för livet.

Det finns ingen skillnad mellan mannens och kvinnans straff – Det vill säga att de är jämlika i att man undviker de omnämnda kroppsdelarna, piskar dem med måttliga piskor, låter bli att lägga dem, binda dem och så vidare.

Det enda undantaget är att kvinnan piskas sittande – Detta baseras på ´Alîs (radhiya Allâhu ´anh) ord:

“Kvinnan piskas sittande och mannen stående.”1

… med fastbundna kläder och händer så att hennes kropp inte syns – Det är alltså mer täckande för henne.

Den som avlider under bestraffningen har dött med rätt – Och den som straffade honom är inte ålagd någonting eftersom han endast utförde den religiösa plikten.

Den som skall stenas för otukt skall inte bli nedgrävd – Eftersom profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) grävde varken ned Djuhaniyyah-kvinnan eller de två judarna när han bestraffade dem.

1  ´Abdur-Razzâq (7/375) och al-Bayhaqî (8/327).