Person sonade med pengar istället för mat

Fråga: Skall personen som betalade pengar istället för mat återge mat?

Svar: Om det är en lärd som har gett honom den åsikten och som han har övertygats av, är han inte ålagd att återge något. Men om han själv har tagit initiativet till handlingen eller inte blivit övertygad av utslaget, måste han återge mat.