Orsaken bakom terroristtankarna

Fråga: Vad är orsaken bakom Takfîriyyûns och detta lands extrema ungdomars tankesätt?

Svar: Orsaken är att de är långt borta från de lärda med djupt rotad kunskap. Förr brukade människorna ta kunskap från de lärda. De respekterade dem och var rädda för att skilja sig från dem och istället ta till sig ungdomars och nybörjares åsikter.

I dag finner du dessa extremister leta efter vem som stämmer överens med deras lustar ehuru de skulle råka på en okänd ungdom. Till följd därav säger de:

”Den och den Shaykhen sade så och så.”

Vissa av dem tar Abû Muhammad al-Maqdisîs åsikter då han inte hör till de lärda som har något att säga till om. Jag svär vid Allâh att de vet att Shaykh Ibn Bâz, Shaykh ´Abdullâh bin Humayd och Shaykh Muhammad bin Ibrâhîm är kunnigare än al-Maqdisî och andra som ger dem Fatâwâ. Men på grund av den drift de har i sina själar, letar de efter någon som kan ge dem Fatâwâ som passar deras drifter.

Vi har ett dilemma här. Dilemmat ligger i dem som följer drifter och lustar. Dilemmat ligger alltså inte i dem som söker sanningen och vänder sig till de lärda.