Ombud tar emot Zakât-ul-Fitr

Fråga: Får den fattige utse ett ombud för att ta emot Zakât-ul-Fitr från personen som vill ge honom det när det är dags?

Svar: Det är tillåtet. Det är tillåtet för den som skall betala Zakât-ul-Fitr att be den fattige utse ett ombud som tar emot Zakât-ul-Fitr i hans ställe när det är dags. När det är dags att betala Zakât-ul-Fitr, en eller två dagar innan, ger du det till ombudet som är utsett av den fattige.