Om oss

Maktabah Dâr-ul-Hadîth är både bokaffär, hemsida och studiecirkel och är helt befriad från sektväsen och främmande ideologier. Istället är den fullständigt grundad på Qur’ânen och Sunnah. Den kallar till följande:

Tasfiyah (rening och filtrering) av de olika troslärorna och ideologierna som har spridit sig bland Muslimerna, så att alla kan enas på det som enade de första Muslimerna, nämligen en troslära och en metodik. Med detta menar vi att man utrotar de största synderna som Shirk, Kufr och Bid´ah, men också blint följande av olika grupper och Imâmer och rening av kropp och själ av synder.

Tarbiyah (undervisning och bearbetning) av den sanna förståelsen av Qur’ânen och Sunnah – och det är att man återvänder till förståelsen av Salaf-us-Sâlih (de rättfärdiga företrädarna) vid alla tillfällen. Endast då har vi rätt tro och beviset till det är Allâh’s (subhânahu wa ta´âlâ) Ord:

”Och den som motsätter sig sändebudet efter att vägledningen har klargjorts åt honom och följer en annan väg än de troende, skall Vi lämna på den vägen han har valt och bränna honom i Helvetet – och vilken hemsk boning.” (Sûrat-un-Nisâ’:115)

Och de troende som avses i denna nobla vers är profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sahâbah (radhiyâ Allâhu ´anhum) som är den första generationen av Salaf-us-Sâlih. På så sätt är det obligatoriskt att ha samma tro som profeten och Sahâbah hade. Detta är vad Maktabah Dâr-ul-Hadîth kallar till.

Maktabah Dâr-ul-Hadîth är en kollektivt bedriven verksamhet som alltid ägts och styrts av Muslimska ungdomar i Skåne som startades 2001.

Vi arbetar främst med undervisning, bokförsäljning, översättning och IT-produktion som bedrivs i ideell och oberoende regi.

Wa Sallâ Allâhu ´alâ Nabiyyinâ Muhammad.