Om Darulhadith.com

Alltsedan vintern 1421/2001 är Darulhadith.com en islamisk hemsida som eftersträvar att vara baserad på Qur’ânen och Sunnah enligt Salafs förståelse som klargörs av Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs imamer och stora lärde.


Darulhadith.com är avsedd att främst fungera som de lärdas språkrör. Artiklar till hemsidan översätts kontinuerligt från arabiska böcker, kassettband och muntliga intervjuer med lärda. Dessa publiceras sedan i ocensurerat format på hemsidan. Vissa tillägg kan göras i form av fotnot eller dylikt, men är då också något som förtydligats.


Hemsidan är i princip fullkomligt självständig, politiskt obunden och ekonomiskt oberoende, och anammar endast eget material.