Olika förhållanden till de lärdas utslag

publicerad
22.04.2012

Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Källa: http://alfawzan.ws/node/4513

Datum: 1431-05-27/2010-05-10

Översättning: Darulhadith.com

Fråga: Det händer ofta att mina arbetskamrater ställer mig frågor. Då brukar jag citera de erkända lärda som utslag från al-Ladjnah ad-Dâ’imah, Ibn Bâz och andra. Får frågeställaren handla utmed dessa svar eller måste han personligen fråga någon som ger honom ett svar?

Svar: Om han har tillgång till de lärda, skall han fråga de lärda som är tillgängliga. Han skall inte hänvisa till utslagen. De kan antingen ringa dem eller också träffa dem. De har trots allt möjligheten.

Skulle de däremot bo i ett land som saknar lärda, är det okej att citera åt dem dessa utslag som är bekräftade från de lärda.