Offret i spindelnätet

Fråga: Vissa lärda gör Tabdî´ på en person medan andra lärda inte gör det. Somliga studenter följer denne baserat på åsikten som inte gör det. Får jag fördöma den?

Svar: Det är en av dagens prövningar. Den har blivit allt mer utdragen, trots att många studenter känner sanningen och vet att samstämmighet är inget krav för Tabdî´ på eller kritik mot en person. Det räcker att en person kritiserar och berömmer. Om en grupp kritiserar eller gör Tabdî´ på en person, räcker det för muslimen som eftersträvar sanningen. Inget räcker dock för den lustfyllde. Istället klänger han sig fast i ett spindelnät.

Vissa människor känner inte till kritiken; de är upptagna.

Andra människor studerar och vet att den omtalade förtjänar kritik därför att han är lögnare, ohederlig, förtalar de lärda och stiftar osunda metodiker för att bekämpa Salafs metodik och Salafiyyûn. De vet allt detta om honom. När de har rått honom och klargjort för honom och han vägrar att ta åt sig, blir de nödgade att göra Tabdî´ på honom. Vilken ursäkt har personen som vidhåller och klänger sig fast i ett spindelnät? Att en annan person har hyllat honom? Att de inte är enade om Tabdî´ på honom?

De som inte gör Tabdî´ på honom består av två grupper:

1 – De har inte studerat sakfrågan. De är ursäktade.

2 – De har studerat sakfrågan men väljer att försvara osanningen. De är innovatörens advokater. Dessa människors åsikt är värdelös. Samtidigt är inte heller de tystas tystnad något bevis.

Om de som kritiserar en individ klargör varför han kritiseras, måste den rättvise anamma sanningen. Ty sanningen är hos dem, inte hos dem som klänger sig fast i ett spindelnät. De har ingen ursäkt framför Allâh (´azza wa djall).