Obligatoriskt att bekämpa Râfidhah

Dessa Râfidhah i bergen har lämnat muslimernas samling och lydnad till makthavaren. De har angripit muslimerna och gjort Takfîr på dem allesammans. De föredrar judarna och de kristna framför muslimerna. De anser det vara lovligt att döda muslimer. De beljuger sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîther och gör Takfîr på de första föregångsmännen bland Muhâdjirûn och Ansâr. De har vänt Sunnah ryggen.

Det råder samstämmighet om att det är obligatoriskt att bekriga dem och att det är tillåtet att beslagta deras egendomar i bergen i form av krigsbyte. De själva har tagit mycket mer från muslimerna:

وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا

”Svaret på ett ont [som någon har lidit] är ett motsvarande ont.”1

Vad beträffar förslavning av deras kvinnor, så råder det delade åsikter om det på samma sätt som det finns delade åsikter om Takfîr på dem. Vissa ger dem samma dom som dem som vägrade betala allmosa; Abû Bakr förslavade deras kvinnor. Andra ger dem samma dom som Khawâridj; deras kvinnor förslavas inte.

142:40