Negativt att lyda makthavaren?

Fråga 23: Vissa anser att lydnad till makthavaren är ett negativt tänk. Anses offentligt råd till och öppet fördömande av makthavaren vara Salafs metod?

Svar: Att se negativt på att lyda makthavarna, inom det som är lydnad mot Allâh och inte annars, är ett förtal av Allâh (´azza wa djall) och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som befallde lydnad till makthavarna och gjorde den lydnaden till en av islams väldiga principer. Muslimerna kan inte stå på sina ben så länge de inte lever upp till den principen; lydnad till makthavarna inom det som är enbart lydnad gentemot Allâh.

Vi ber Allâh skydda oss mot våghalsigt beteende mot Allâh (tabârak wa ta´âlâ), Hans religion och Hans rättrogna som hörsammar Hans och Hans profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) väg.

Det omnämnda tänket är ett revolutionärt tänk. Det är inte bara påverkat av Khawâridjs tänk, utan också av kommunistiska, nationalistiska och sekulära revolutioner. Ty det är Allâhs fiender judarna, nasaréerna och kommunisterna som har lagt grunden till förödande revolter i den islamiska världen. Det exkluderar ingen klok person1. Även Râfidhah, som är de mest svurna fienderna till de islamiska länderna och muslimerna, spelar en stor roll. De är större fiender än judar och nasaréer. Jag är övertygad om att de spelar en stor roll när det kommer till att stimulera revolutioner för att förstöra muslimska länder.

Vi utesluter som sagt inte att judar och nasaréer spelar en stor roll när det kommer till att göda dessa rörelser. Ett bevis för det är att frontfigurerna bakom revolterna, tumulten och kaoset i muslimska länder inte klarar av att leva någon annanstans än i Europa och Amerika. Därifrån kommer order, strategier och instruktioner. Mannen bakom revolten i Algeriet greps i Storbritannien. Många andra har gripits i de länderna.

Om det är negativt att lyda makthavarna, så innebär det att Allâh (tabârak wa ta´âlâ) och Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har befallt och lärt oss negativism. Det är förvisso ett förtal av Allâh och Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Låt dessa ignoranter lära sig vett och etikett. De inser inte vad deras handlingar och slagord mot dem som hörsammar Allâhs och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vägledande och förnuftiga order, leder till.

Vi måste skydda våra söner mot dessa destruktiva tankesätt som cirkulerar i skolor och vid universitet. Dessa revolutionära rörelser måste studeras. Deras vidriga strategier måste avslöjas. Deras avvikande dogmer måste blottas. Bokaffärerna måste tömmas på böcker med sådant innehåll. Läroplanen måste renas från dessa destruktiva och negativistiska ideologier.

1Folk som anammar detta tänk lyder sina ledare inom det som är trotsigt mot Allâh. De har utropat sina regeringar långt borta från Allâhs (ta´âlâ) lag. De lyder sina ledare blint, ärar dem och försvarar dem orätt. Tänk på det!