16. Nedstigningen via Abû Hurayrahs rapportering

Beträffande hadîthen via ´Abdul-Malik bin Ziyâd från Mâlik, så berättade:

28 – Muhammad bin al-Hasan bin Kawthar för oss: Abû ´Aqîl Ibrâhîm bin ´Alî underrättade oss: ´Abdul-Malik bin Ziyâd an-Nusaybî berättade för oss: Mâlik berättade för oss, från az-Zuhrî, från Abû Salamah, från Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När endast en tredjedel återstår av natten säger Allâh (´azza wa djall): ”Vem tillber Mig så att Jag må besvara honom? Vem frågar Mig så att Jag må ge honom? Vem ber Mig om förlåtelse så att Jag må förlåta honom?”

al-Agharr nämns inte i den berättarkedjan.

Också Ma´mar bin Rashîd rapporterar den via az-Zuhrî.