15. Nedstigningen via Abû Hurayrahs rapportering

Beträffande hadîthen via Bishr bin ´Umar från Mâlik, så berättade:

27 – Abû ´Alî al-Mâlikî Muhammad bin Sulaymân al-Qâdhî för oss i Basrah: Bundâr berättade för oss…

Också Abû Bakr an-Naysâbûrî berättade för oss: Muhammad bin Yahyâ berättade för oss…

Också Ahmad bin Kâmil berättade för oss: Abû Qilâbah berättade för oss…

De sade: Bishr bin ´Umar berättade för oss: Mâlik berättade för oss…

Också ´Ubaydullâh bin ´Abdis-Samad bin al-Muhtadî och Muhammad bin Badr berättade för oss: Bakr bin Sahl berättade för oss: ´Abdullâh bin Yûsuf berättade för oss: Mâlik underrättade oss, från Ibn Shihâb, från ´Abdullâh al-Agharr, från Abû Hurayrah som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh (´azza wa djall) stiger ned till den nedersta himlen när den sista tredjedelen av natten återstår och säger: ”Vem tillber Mig så att Jag må besvara? Vem frågar Mig så att Jag må ge honom? Vem ber Mig om förlåtelse så att Jag må förlåta honom?”