När Salafiyyah och sekularismen tycker samma sak

publicerad
10.05.2011

Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: al-Muntaqâ (1/68-69)
Mu’assasah ar-Risâlah, 1425/2004

Fråga: Många gånger har sekularister samma åsikt som Salafiyyûn i vissa frågor. Till det hör deras syn på olika grupper och våld för att förbättra på saker och ting. Vad säger ni om det?

Svar: Det är obligatoriskt för oss att hålla fast vid den sanna metodiken vars källor ligger i Boken och Sunnahn enligt våra Salafs förståelse. Han (ta´âlâ) sade:

”Föregångsmännen, de första av dem som utvandrade och hjälparna, och de rättsinniga som följde i deras spår – Allâh är nöjd med dem och de är nöjda med Honom.”1

Om sekularister, eller andra, råkar ha samma åsikt som oss, betyder det inte att vi skall lämna den åsikten på grund av dem. Faktum är att detta betyder att våra fiender vittnar om att vi har rätt. Ordspråket säger:

Sanningen är det fienden vittnar om

Allt sedan forntiden har fienden alltid bekräftat sanningen djupt inom sig. De lämnar den dock bakom sig utav extrem ställning till sina egna åsikter och avsikter. Allâh (ta´âlâ) sade:

”Vi vet att vad de säger gör dig beklämd; men det är inte dig de kallar för lögnare, nej, det är Allâhs budskap som de tar avstånd från, dessa orättfärdiga.”2

”Och i sin ondska och sitt högmod förnekade de, trots att de i sitt innersta var övertygade om deras äkthet. Se vilket slut dessa främjare av ordning och sedligt fördärv gick till mötes!”3

1 9:100

2 6:33

3 27:14