När huggs tjuvens hand av?

´Â’’ishah sade

””Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade hugga av tjuvens hand från en fjärdedels dinar och uppåt.”” (Muslim (1684))

I en annan rapportering säger Allâhs sändebud (sallâ Allâhu alayhi wa sallam):

“”Tjuvens hand huggs inte av förutom vid en fjärdedels dinar och uppåt.””

De lärda är ense om att tjuvens hand skall huggas av, men de är oense om det stulnas utgångspunkt och mängd. Dhâhiriyyah sade:

“”Det är inget villkor att ha en utgångspunkt, utan handen huggs av vare sig det rör sig om en liten eller stor mängd.””

Denna åsikt har även Ibn Bint ash-Shâfi´î bland våra kollegor. al-Qâdhî ´Iyâdh rapporterade denna åsikt även från al-Hasan al-Basrî, Khawâridj och Dhâhiriyyah. Deras bevis är det generella utlåtandet i Hans (ta´âlâ) ord:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

””Mannen som stjäl och kvinnan som stjäl skall som straff för detta brott få händerna avhuggna som en sträng varning från Allâh; Allâh är Allsmäktig, Vis.”” (5:38)

Majoriteten sade däremot att handen enbart huggs av enligt en utgångspunkt, baserat på de autentiska hadîtherna. Därefter skildes de åt i utgångspunkten. ash-Shâfi´î sade:

“”Utgångspunkten är en fjärdedels dinar av guld eller vad som motsvarar dess värde, oavsett om dess värde är tre dirhamer, mindre eller mer.””

Många, eller rättar sagt de flesta, följer denna åsikt, och den hålls av ´Â’ishah, ´Umar bin ´Abdil-´Azîz, al-Awzâ´î, al-Layth, Abû Thawr, Ishâq och andra. Den har även rapporterats av Dâwûd.

Däremot sade Mâlik, Ahmad och Ishâq i en rapportering:

“”Handen huggs av från en fjärdedels dinar eller tre dirhamer eller vad som motsvarar något av deras värde. Däremot skall den inte huggas av om det är under det.””

Sulaymân bin Yasâr, Ibn Shibrimah, Ibn Abî Laylâ och al-Hasan i en av hans rapporteringar sade:

“”Den skall endast huggas av från fem dirhamer.””

Denna åsikt har även rapporterats av ´Umar bin al-Khattâb. Abû Hanîfah och hans anhängare sade:

“”Den skall endast huggas av efter tio dirhamer eller dess värde.””

Den korrekta åsikten är den som ash-Shâfi´î håller sig till, baserat på att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) klargjorde utgångspunkten i denna fråga, nämligen en fjärdedels dinar. Vad gäller de övriga utgångspunkterna, tillbakavisas de allihopa för att de saknar grund, och dessutom motstrider klara och tydliga hadîther.