Mycken abrogation i Tora

Allâh (´azza wa djall) sade:

مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Varje vers som Vi upphäver eller överlämnar åt glömskan ersätter Vi med en bättre eller en lika god. Vet du inte att Allâh har allt i Sin makt?”1

Det är känt bland judar att de avfärdar abrogation. De motargumenteras dock av all abrogation i Tora. Allâh sade till Nûh (´alayhis-salâm) när han steg ut ur arken:

16”Gå ut ur arken tillsammans med din hustru, dina söner och sonhustrur. 17Alla de djur av alla slag som du har hos dig, fåglar, fyrfotadjur och alla kräldjur som finns på jorden, skall du ta med dig ut, och det skall bli ett myller av dem på jorden; de skall vara fruktsamma och föröka sig.” 18Och Noa gick ut ur arken tillsammans med sina söner och sin hustru och sina sonhustrur. 19Alla fyrfotadjur och kräldjur och fåglar, allt som myllrar på jorden, gick ut ur arken, den ena arten efter den andra.”2

Efter det förbjöd Han flera djur för Mûsâ och israeliterna.

Där är det också bekräftat att Âdam vigde syskon. Efter det förbjöd Allâh sådant äktenskap för Mûsâ och andra.

Där är det också bekräftat att Allâh befallde Ibrâhîm (´alayhis-salâm) att offra sin son. Därefter befallde Han honom att inte göra det.

Där står också att Mûsâ befallde israeliterna att döda dem som dyrkade kalven. Därefter befallde han dem att förskona dem. Det finns många liknande exempel i deras Tora.

12:106

2Första Moseboken 7:16-19