Muslimernas förberedelse inför ´Îsâ och Mahdî

Många muslimer förlitar sig på hadîtherna om ´Îsâs nedstigning och Mahdîs (alayhimâs-salâm) uppkomst. De har för sig att muslimerna kan varken uppnå ära eller liv utan denna nedstigning respektive uppkomst. Varken ´Îsâ (´alayhis-salâm) eller Mahdî, som bara kommer att vara åtta år på jorden, kan klara av under en så kort tid att dra ut muslimerna ur denna svaghet till immateriell och materiell styrka och resistens på en och samma gång. Det betyder att muslimerna måste börja arbeta och förbereda sig själva för att kunna ta emot den här ledaren som skall leda dem till deras lycka i de båda liven. Således får muslimerna inte förlita sig på ´Îsâs nedstigning eller Mahdîs uppkomst. De är ålagda att bana vägen för dem.

Vi ser ju att det finns många islamiska rörelser och grupper som arbetar, men de är inte vägledda. Först och främst lär de inte muslimerna sann islam. För det andra uppfostrar de inte muslimerna utmed denna sanna islam. Vem skall göra det? Vägen måste banas för denna ledning, nämligen ´Îsâs och Mahdîs (sallâ Allâhu ´alayhimâ wa sallam) ledning.

Från alla dessa tankar och åsikter som härrör från allmänna och specifika Sharî´ah-baserade texter förstår vi att muslimerna måste alltid arbeta utan att förlita sig på Mahdîs uppkomst eller ´Îsâs (´alayhis-salâm) nedstigning. Detta gäller framför allt med tanke på att judarna har ockuperat Palestina. När ad-Dadjdjâl kommer ut tillsammans med 70.000 judar iklädda huvudbonad är ´Îsâ i Jerusalem. Hur hamnade ´Îsâ i Palestina när dagens judar är där och håller fanatiskt vid landet, fördröjer och skjuter upp på saker och ting, vilket ni hör i det så kallade fredsavtalet? Alltså måste vi handla. Allâh (´azza wa djall) sade:

وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ

”Säg: ”Handla! Allâh kommer att iaktta era handlingar och Hans sändebud och de troende likaså.”1

´Îsâs (´alayhis-salâm) nedstigning är alltså sann, men när han väl stiger ned så skall han göra det bland muslimer som är kapabla till att acceptera ´Îsâs och Mahdîs (´alayhimâs-salâm) ledning. Förmodligen vet ni att de kommer att träffas i Damaskus och att ´Îsâ (´alayhis-salâm) skall be bakom Mahdî. Mahdî kommer att vilja låta honom leda bönen varpå han säger:

”Nej. Det är en ära från Allâh till det här samfundet.”

Det vill säga Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) samfund. ´Îsâ skall vägra leda bönen och istället be bakom Mahdî. De kommer alltså att leda muslimerna. Vilka muslimer? Muslimerna i Damaskus vilkas många lärda idag hycklar inför makthavaren därborta? Är det de som skall handla och stödja ´Îsâ och Mahdî? Nej. Tillståndet kommer att vara helt annorlunda i den islamiska världen för att dessa två ledare, ´Îsâ och Mahdî, skall leda muslimerna i kriget mot alla otrogna och inte bara mot judarna. På ´Îsâs tid kommer bara islam att finnas på jorden och därmed kommer Allâhs ord att uppfyllas:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

”Det är Han som har sänt Sitt sändebud med vägledningen och [för att förkunna] den sanna tron som skall föras till seger över all [annan form av] gudstro, hur förhatligt detta än kan vara för avgudadyrkarna.”2

Slutligen understryker jag det hela med människornas Herres ord:

وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ

”Säg: ”Handla! Allâh kommer att iaktta era handlingar och Hans sändebud och de troende likaså.”

19:105

29:33