Muslimerna och Ahl-us-Sunnah är de bästa människorna

Sålunda är muslimerna de måttliga inom föreskrifterna. De förnekar inte sin avskaffande föreskrift för sin avskaffade föreskrift, vilket judarna gör. De ändrar inget av sin rådande föreskrift och innoverar ingen ny föreskrift utan Allâhs tillstånd, vilket nasaréerna gör. De överdriver inte med vissa profeter och rättfärdiga, vilket nasaréerna gör. De missbrukar inte heller deras rättigheter, vilket judarna gör. De beskriver inte Skaparen (subhânah) som inte liknar någon med skapelsens egenskaper, vilket nasaréerna gör. De ser inte ned på att dyrka Honom, vilket judarna gör. De avgudar inte med Honom, vilket nasaréerna gör.

Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah i islam är som islam bland de andra religionerna. De är måttliga när det kommer till Allâhs (´azza wa djall) egenskaper; mellan dem som förnekar och negerar dem och dem som jämför dem med och liknar dem vid skapelsen. De beskriver Allâh såsom Han beskrev Sig själv och såsom sändebuden beskrev Honom. De varken förnekar eller jämför. De bekräftar Allâhs fullkomliga egenskaper och rentvår Honom från vederlikar och gelikar. De bekräftar utan att jämföra, rentvår utan att förneka, liksom Allâh (ta´âlâ) sade:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

”Ingenting är som Han – Han som hör allt, ser allt.”1

Mumaththilah avvisas i:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

”Ingenting är som Han…”

Mu´attilah avvisas i:

وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

”… Han som hör allt, ser allt.”

142:11