Muslimen och den kristna högtiden

Fråga: Vad säger de lärda och religionens imamer om den som kallar de kristnas Heliga torsdag1 för ”högtid” och tror att Maryam bint ´Imrân (´alayhimâs-salâm) drar just den dagen sin klänning över odlingarna så att de börjar växa? På den dagen tar de ut sina kläder och kvinnornas smycken i hopp om välsignelse från den dagen. De lägger kohl på barnen och färgar djuren och träden röda i hopp om välsignelse. De målar äggen och spelar om dem och tror att det är lovligt. Likaså tänder de rökelser i hopp om välsignelse. Svara oss, må ni belönas.

Svar: Lov och pris tillkommer endast Allâh.

Inget av det som görs i samband med de otrognas högtider av det som de högaktar får muslimerna göra. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som liknar ett folk tillhör det.”2

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också:

”Den som liknar någon annan än oss tillhör inte oss.”3

´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh) satte villkor på judarna och de kristna att inte visa för muslimerna någon av sina ritualer eller några andra hedniska ritualer, högtider eller något annat. Muslimerna är enade om att de inte får göra det.

Oavsett om muslimen avser att likna dem eller gör det endast som en vanesak får han inte göra det som är specifikt för dem av deras kläder, maträtter och dylikt. Det hör till deras högtiders utmärkande drag som inte är tillåtna för muslimerna att praktisera.

Den som tror att Maryam drar just den dagen sin klänning över odlingarna så att de börjar växa skall krävas på ånger. Antingen ångrar han sig eller också avrättas han4. Ty det är en kristen troslära och även en av de mest förstörda troslärorna. Inte ens profeterna och sändebuden (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som var bättre än Maryam klarade av att få odlingarna att växa eller regnet att falla från himlen. Hur skall då Maryam (´alayhâs-salâm) kunna det? Det är de kristnas troslära om henne och deras präster och att de gagnar respektive skadar dem. Det är ett av deras avguderi som Allâh har fördömt dem för. Allâh (ta´âlâ) sade:

اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

”De har tagit sina rabbiner och klosterbröder till herrar och beskyddare i Allâhs ställe, och [detsamma har de gjort med] Messias, Maryams son, trots att de har förmanats att inte dyrka någon annan än den Ende Guden – det finns ingen sann gud utom Han; fri är Han från brister, fjärran från allt vad de vill sätta vid Hans sida!”5

Allâh (ta´âlâ) sade:

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ وَلاَ يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُواْ الْمَلاَئِكَةَ وَالنِّبِيِّيْنَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ

”Det är otänkbart att en människa, som Allâh har gett uppenbarelsens gåva och visdom och kallat till profet, därefter skulle säga till människorna: ”Tillbe mig vid sidan av Allâh.” Nej, [vad han skulle säga är:] ”Bli Allâh hängivna tjänare som undervisar [andra] och fördjupar sin egen kunskap i Skriften.” Inte heller [skulle han] befalla er att betrakta änglar och profeter som [himmelska] beskyddare. [Eller tror ni att han skulle] uppmana er att återfalla i otro sedan ni har underkastat er?”6

Om den som tar änglarna och profeterna till herrar är otrogen, hur är då fallet med den som tar Maryam och andra lärda till det? Allâh (ta´âlâ) sade:

قُلِ ادْعُواْ الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلاَ يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلاَ تَحْوِيلاً  أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا

”Säg: ”Anropa dem som ni tror [finnas] vid sidan av Honom, så [skall ni se att] de inte kan befria er från det onda [som tynger er] och inte heller lasta över det på andra.” De som de anropar vill själva vinna sin Herres välvilja och komma Honom så nära som möjligt, och de hoppas på Hans nåd och fruktar Hans straff – [alla] måste frukta din Herres straff!”7

En grupp av Salaf sade att det fanns ett folk som tillbad ´Uzayr, Messias och änglarna. Då sade Allâh (ta´âlâ) att dessa profeter och änglar som ni tillber hoppas själva på Min nåd och bävar för Mitt straff liksom ni hoppas på Min nåd och bävar för Mitt straff. De, liksom ni, försöker komma Mig nära. Han berättade att de varken kan avvärja skada från dem eller ens förflytta den från en plats till en annan. Om fallet är sådant med änglarna och profeterna, hur är då fallet med andra utöver dem som Maryam och andra fromma män och kvinnor? Den som tillber eller dyrkar någon annan än Allâh (ta´âlâ), om det så rör sig om en from man eller kvinna, är en avgudadyrkare.

Det är därjämte en synd att försköna sig under de kristnas högtid, laga obehövlig extramat, sätta kohl på barnen, färga djuren och träden röda och i andra färger, ha festmåltider och bjuda folk på mat i samband med deras högtid. Den som gör dessa handlingar för att komma Allâh närmare och i hopp om deras välsignelse skall krävas på ånger. Antingen ångrar han sig eller också avrättas han. En sådan person är de kristnas broder. Det är precis som att dyrka korset, be mot öster eller döpas. Den som gör dessa handlingar är en otrogen avfälling. Det är obligatoriskt att avrätta honom om han så skulle framhäva islam. Detsamma gäller äggmålningar. Beträffande spel om dessa ägg, så är hasardspel alltid förbjudna utan hänsyn till ägg eller något annat. Detsamma gäller rökelser och annat under denna dag.

Sammanfattningsvis saknar deras högtid ett utmärkande drag. Man skall inte göra något av det som är specifikt för dem under den dagen. Om någon fastar den dagen för att opponera sig dem, säger många lärda att det är föraktfullt. Det rapporteras bland annat från Anas bin Mâlik, al-Hasan al-Basrî och Ahmad bin Hanbal (rahimahumullâh). Ty det är en typ av högaktning att fasta deras högtidsdag ehuru de själva inte fastar den. Vad skall man då säga om högaktningen är av samma slag som det de gör?

Ser du inte att judarna ansåg ´Âshûrâ’-dagen vara en helgdag som de fastade och visade sin glädje på? Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde en enda gång att den skulle fastas innan fastan i Ramadhân blev en plikt. När fastan i Ramadhân hade blivit en plikt, upphävdes dess plikt och förblev rekommenderad8. När det sedan sades till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att judarna och de kristna gör dagen till en helgdag sade han:

”Om jag lever nästa år skall jag även fasta den nionde.”9

De flesta lärda säger att han menade den nionde och tionde dagen så att inte bara den tionde dagen fastas. Likaså förbjöd profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att endast fredagen fastas och sade:

”Fasta en dag innan eller en dag efter.”10

Efter att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade befallt att ´Âshûrâ’ skulle fastas gjorde han samma sak med den dagen för att opponera sig judarna och inte högakta den tillsammans med dem genom att bara fasta just den dagen. Detta med tanke på att det enda som är föreskrivet i samband med ´Âshûrâ’ är fastan, vilket de lärda är enade om. Allt annat som görs av färgning och målning och försköning och bad och extraordinär försörjning av familjen hör till innovationerna i religionen. Ingen av de lärda eller Salaf har rekommenderat det. Faktum är att alla hadîther kring ämnet är påhittade. Om profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hatade en någorlunda liknelse av dem i samband med ´Âshûrâ’, hur är då fallet med juldagen, palmsöndagen11, den Heliga torsdagen och andra hedniska högtider? Det finns lärda som säger att den som gör något som är specifikt för de otrognas högtid är själv otrogen. Andra lärda säger att slakta ett ihjälstångat djur den dagen är som att slakta ett svin. Det är obligatoriskt för makthavaren att förbjuda dessa förbjudna illgärningar och befalla folket att hålla fast vid islams föreskrifter som är de enda Allâh accepterar:

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ

”För Allâh är [den sanna] religionen islam.”12

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

”Om någon vill anta en religion som inte är islam kommer detta att vägras honom, och i nästa liv skall han stå bland förlorarna.”13

Det var allt och Allâh vet bättre och lov och pris tillkommer Allâh allena. Må Allâh hylla och sända frid över vår mästare Muhammad, hans ätt och hans följeslagare.

2Abû Dâwûd (4031) och Ahmad (2/50). Autentisk enligt al-Albânî i ”al-Irwâ’” (1269).

3at-Tirmidhî (2695). Bekräftad enligt al-Albânî i ”Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah” (4/3899).

59:31

63:79-80

717:56-57

8al-Bukhârî (1794) och Muslim (1125).

9Muslim (1134).

10al-Bukhârî (1884) och Muslim (1144).

123:19

133:85