Munkar och Nakîr

301 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) rapporterade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade (i betydelse):

”Då någon av er av läggs ned i sin grav, kommer
två svarta änglar med blåa ögon fram till honom. Den ene heter
al-Munkar och den andre an-Nakîr. De säger till honom: ”Vad brukade du
säga om denna man?” Han kommer då att säga det han brukade säga,
nämligen: ”Han är Allâhs tjänare och sändebud. Jag vittnar att det inte
finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Hans tjänare
och sändebud.” Då säger de: ”Vi visste att du brukade säga det.”
Därefter vidgas hans grav ut till sjuttio armslängder på bredden
och längden.” [1]

302 – al-´Al⒠bin ´At⒠sade:

”En man kom till Abûd-Dard⒠och sade: ”Du är en lärd
man som inte har långt kvar att leva. Lär mig något gott som
Allâh (´azza wa djall) kan gagna mig med.” Han sade: ”Hur kommer du att
vara när den enda jord du har omkring dig är en bit på fyra gånger
två armslängder? Dina anhöriga som sörjer din bortgång kommer
att komma. Dina bröder som brukade tala om dig kommer att kasta ned dig
i graven. Därefter täcker de dig med jord. Sedan lämnar de kvar dig ensam.
Då kommer två, blåa och krullhåriga änglar. De
heter Munkar och Nakîr. De kommer att fråga dig ”Vem är din Herre?
Vilken är din religion? Vem är din profet?” Om du då svarar att
Allâh är din Herre, att Islâm är din religion och att Muhammad (sallâ
Allâhu ´alayhi wa sallam) är din profet, har du varit vägledd och räddats.
Skulle du däremot säga att du inte vet, har du gått förlorad.”

303 – al-Bar⒠bin ´Âzib (radhiya Allâhu ´anh) sade om versen:

يُثَبِّتُ
اللّهُ الَّذِينَ
آمَنُواْ بِالْقَوْلِ
الثَّابِتِ
فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا
وَفِي الآخِرَةِ

”Allâh stärker de troende
med det ord vars sanning står fast i denna världen och i det kommande
livet” [2] :

”Att vara stärkt i detta liv
är då de två änglarna kommer till graven och säger till den
döde: ”Vem är din Herre?” Han kommer att säga: ”Allâh är min Herre.” Då
frågar de: ”Vilken är din religion?” Han kommer att säga: ”Islâm
är min religion.” Då frågar de: ”Vem är din profet?” Han kommer
att säga: ”Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är min profet.” Detta
innebär att vara stärkt i detta liv.” [3]


[1] at-Tirmidhî (1077) och Ibn Hibbân (780). al-Albânî
sade: ”God.” (Sahîh al-Djâmi´ as-Saghîr” (1/724)).

[2] 14:27.

[3] al-Bukhârî (4699).