Muhammad al-Madkhalî förtalar Ahl-us-Sunnah?

Fråga: Vad anser ni om den som säger att Shaykh Muhammad bin Hâdî al-Madkhalî förtalar och varnar för Ahl-us-Sunnah?

Svar: Mig veterligen förtalar Shaykh Muhammad bin Hâdî al-Madkhalî (hafidhahullâh) vilsna Ahl-ul-Bid´a utav välvilja för islam och muslimerna och rening av samvete. Om inte Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) hade begåvat islam och muslimerna med dessa lärda skulle sanningen inte klargjorts för människorna. Inte heller hade de vetat vägen till vägledningen eller aktat sig för villfarelsen. Det är lärda som Shaykh Rabî´, Shaykh ´Ubayd, Shaykh Muhammad bin Hâdî och deras jämlikar, bröder och elever som efterlever den uppgiften. De vill människorna väl. Liknande handlingar skall nämnas och tackas. Han, hans bröder, hans lärare och hans elever skall få stöd för det de gör och för att de beträder den vägen.

Jag ber Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) stadga Shaykh Muhammad bin Hâdî och Ahl-us-Sunnahs stora lärda som Shaykh Rabî´ och Shaykh Sâlih al-Fawzân, skänka dem ett fint slut, hälsa och sundhet, låta dem göra livet surt för vilsna Ahl-ul-Bid´a, stödja islam och muslimerna via dem och belöna dem för att ha velat muslimerna väl, försvarat islam och muslimerna och blottat, exponerat och varnat för vilsna Ahl-ul-Bid´a.

Jag ber Allâh skänka oss och dem hjälp, framgång, vägledning, sunt förnuft och riktighet.