Mordet på profetens dotter – en tragikomisk anklagelse

´Alî bin Ahmad bin Marwân berättade för oss: as-Sâghânî berättade för oss: Abû Ma´mar berättade för oss: ´Abbâd bin ´Abbâd berättade för oss:

”Jag träffade Yûnus bin Khabbâb som sade till mig: ”´Uthmân mördade Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dotter.” Jag sade: ”Varför gifte han då bort en annan dotter till honom?” Han sade: ”Du kommer inte att lyckas.”

al-Husayn bin Muhammad bin adh-Dhahhâk berättade för oss: Ahmad bin Sa´d bin Abî Maryam berättade för oss: Jag frågade Yahyâ bin Ma´în om Yûnus bin Khabbâb varpå han svarade:

”Han var Râfidhî.”

´Abbâd al-Mahlabî berättade för oss via honom som sade: Jag hörde Yûnus bin Khabbâb säga:

”Jag vittnar att ´Uthmân mördade Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) döttrar.”

Ahmad bin ´Alî al-Madâ’inî berättade för oss: Muhammad bin ´Abdillâh bin ´Abdil-Hakam berättade för oss: Ishâq bin Ibrâhîm al-Bâwardî berättade för oss: Wahb bin Djarîr berättade för oss att han hörde ´Abbâd bin ´Abbâd al-Mahlabî säga:

”Jag träffade Yûnus bin Khabbâb i Ahwâz. Han sade: ”´Uthmân mördade Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) döttrar.” Då sade jag till honom: ”Han mördade en varefter han gifte bort en annan till honom?” Han sade: ”Lämna mig ifred. Du följer bara din lust.”

Ahmad bin ´Alî bin Bahr berättade för oss: ´Abdullâh bin Ahmad ad-Dawraqî berättade för oss: Ibrâhîm bin Ziyâd berättade för oss: ´Abbâd bin ´Abbâd berättade för oss:

”Jag kom till Yûnus bin Khabbâb och frågade honom om hadîthen om straffet i graven. Han berättade för mig och sade: ”Här finns en fras som Nâsibah undanhåller.” Jag sade: ”Vilken då?” Han sade: ”Frågan i graven ”Vem är din ledare?” Den som svarar ”´Alî bin Abî Tâlib” klarar sig.” Jag sade: ”Jag har aldrig hört det där.” Han sade: ”Var kommer du ifrån?” Jag svarade: ”Basrah.” Då sade han: ”Du är en vidrig ´Uthmânî! Du älskar ´Uthmân som mördade Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) döttrar.” Jag sade: ”Han mördade en varefter han gifte bort en annan till honom?” Han blev tyst.”