Mord på modernister?

Fråga: Vissa modernister förtalar Allâh och sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah. Allâhs lag tillämpas inte. Är det tillåtet för en individ att döda dem? De gör även narr av sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)…

al-Albânî: Vet du ifall det är makthavaren eller individen som tillämpar straffen?

Frågeställare: Makthavaren.

al-Albânî. Då så. Om dagens makthavare låter bli att tillämpa Allâhs (´azza wa djall) straff, så betyder det inte att invånarna får göra det istället. Ty det kommer bara göra saken värre. Om en muslimsk persons släktingar straffar en person, kommer den straffade personens släktingar att hämnas. Så kommer prövningen bara att eskalera. Således är varje muslim ålagd att handla så gott han kan för att grunda ett muslimskt land som dömer med Allâhs lag. Därmed kommer allt detta negativa att försvinna. Förhoppningsvis sker det snart.