Medlingen på Domedagen

Författare: Imâm Abû Bakr al-Âdjurrî
Källa: ash-Sharî´ah, sid. 340-345
Dâr al-Kitâb al-´Arabî
publicerad
01.01.2008

279 – Håll fast vid er kunskap – må Allâh förbarma
Sig över er – att den som förkastar Medlingen hävdar att den som kommer
in i helvetet aldrig ska komma ut därifrån. Detta är Mu´tazilahs
troslära. De förnekar Medlingen och andra frågor som är bekräftade
i Allâhs (´azza wa djall) Bok, Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa
sallam) och hans följeslagares Sunnah, deras efterföljares metodik och
de lärdas åsikter. Mu´tazilah motsätter sig alla dessa frågor.
De bryr sig inte om Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)
och hans följeslagares Sunnah. I stället följer de mindre tydliga verser
ur Qur’ânen och det deras intellekt tycker låter fint. Detta är
inte Muslimernas metodik. Denna metodik hör till dem som har avvikit från
den Raka vägen och lurats av Djävulen.

280 – Allâh (´azza wa djall) har varnat oss för dessa egenskaper.
Likaså har profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och Imâmerna
varnat oss för dem.

281 – Vad Allâhs Ord beträffar, sade Han:

فَأَمَّا
الَّذِينَ في
قُلُوبِهِمْ
زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ
مَا تَشَابَهَ
مِنْهُ ابْتِغَاء
الْفِتْنَةِ
وَابْتِغَاء
تَأْوِيلِهِ

”Men de vilkas hjärtan
har farit vilse går efter sådant av den som är mindre tydligt,
när de försöker så split och förvirring genom tolkning av dess betydelse.” [1]

282 – ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) berättade att Allâhs
sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) läste:

فَأَمَّا
الَّذِينَ في
قُلُوبِهِمْ
زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ
مَا تَشَابَهَ
مِنْهُ ابْتِغَاء
الْفِتْنَةِ
وَابْتِغَاء
تَأْوِيلِهِ

”Men de vilkas hjärtan
har farit vilse går efter sådant av den som är mindre tydligt,
när de försöker så split och förvirring genom tolkning av dess betydelse.” [2]

Därefter sade han (i betydelse):

”Om ni ser dem som tvistar kring den, skall ni veta att det
är dem Allâh (´azza wa djall) menade. Håll er därför borta från
dem.” [3]

283 – ´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”Om någon tvistar med er med hjälp av Qur’ânens mindre
tydliga verser, skall ni tvista tillbaka med Sunnah. Sunnahs folk är sannerligen
kunnigare om Allâhs (´azza wa djall) Bok.”

284 – Yazîd al-Faqîr sade:

”Vi var i Makkah och jag hade en broder med mig vid namnet
Talq bin Habîb. På den tiden följde vi Khawâridjs åsikt. Vi
hade fått höra att Djâbir bin ´Abdillâh al-Ansârî hade kommit. Vi
begav oss till honom och sade: ”Vi har hört att du har något att
säga om Medlingen som motsätter sig Allâhs (´azza wa djall) Ord.” Han
tittade på oss och sade: ”Är ni irakier?” Vi sade: ”Ja.” Han började
le. Sedan sade han: ”Var finner ni det i Allâhs (´azza wa djall) Bok?”
Vi sade: ”Där vår Herre säger:

رَبَّنَا
إِنَّكَ مَن
تُدْخِلِ النَّارَ
فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ

”Herre, över den som
Du överlämnar åt Elden har Du helt visst hopat skam och vanära.”
[4]

يُرِيدُونَ
أَن يَخْرُجُواْ
مِنَ النَّارِ
وَمَا هُم بِخَارِجِينَ
مِنْهَا وَلَهُمْ
عَذَابٌ مُّقِيمٌ

”De vill komma bort
från Elden, men de kan inte komma bort; deras lidande är utan ett
slut.” [5]

كُلَّمَا
أَرَادُوا أَن
يَخْرُجُوا
مِنْهَا مِنْ
غَمٍّ أُعِيدُوا
فِيهَا وَذُوقُوا
عَذَابَ الْحَرِيقِ

”Varje gång de
försöker komma ut ur sitt elände, drivs de tillbaka: ”Pröva på Eldens
straff!”” [6]

Då sade han: ”Är ni kunnigare än mig om Allâhs (´azza
wa djall) Bok?” Vi sade: ”Du är kunnigare.” Han sade: ”Jag svär vid Allâh
att jag bevittnade detta när det uppenbarades för Allâhs sändebud (sallâ
Allâhu ´alayhi wa sallam). Jag har likaså bevittnat Allâhs sändebuds
(sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tolkning. Medlingen finns i Allâhs (´azza
wa djall) Bok om man bara är intelligent.” Vi sade: ”Var är Medlingen?”
Han sade: ”I kapitlet ”al-Mudaththir”.” Därefter läste han för oss:

مَا
سَلَكَكُمْ
فِي سَقَرَ قَالُوا
لَمْ نَكُ مِنَ
الْمُصَلِّينَ
وَلَمْ نَكُ
نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ
وَكُنَّا نَخُوضُ
مَعَ الْخَائِضِينَ
وَكُنَّا نُكَذِّبُ
بِيَوْمِ الدِّينِ
حَتَّى أَتَانَا
الْيَقِينُ
فَمَا تَنفَعُهُمْ
شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ

”Vad förde er till
helveteselden?” De skall svara: ”Vi hörde inte till dem som bad och vi
gav inte heller den nödställde att äta och vi ägnade oss med likasinnade
åt tomt och respektlöst tal och påstod att Domens dag var
en lögn – till dess vi fick visshet.” Då skall medlarnas medlingar
inte vara dem till någon nytta.” [7]

Ni ser att den kommer att gagna dem som enbart dyrkade Allâh.”

285 – De som förnekar Medlingen gör det utav en kolossal misstolkning.
Till följd därav lämnar de Boken och Sunnah. Det hela beror på att
de förlitar sig på verser som behandlar de otrogna. Allâh (´azza
wa djall) har sagt att de otrogna kommer att stanna där till evig tid.
Därpå kommer dessa förnekare och säger att det handlar om monoteisterna.
De tittar inte vad Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har
att säga beträffande Medlingen och att den kommer att nå de svåra
syndarna. Detta är just vad Qur’ânen tyder på. Således har
dessa personer allmänt sett lämnat det de troende är upprättade på,
och följt en annan väg. Allâh (´azza wa djall) sade:

وَمَن
يُشَاقِقِ الرَّسُولَ
مِن بَعْدِ مَا
تَبَيَّنَ لَهُ
الْهُدَى وَيَتَّبِعْ
غَيْرَ سَبِيلِ
الْمُؤْمِنِينَ
نُوَلِّهِ مَا
تَوَلَّى وَنُصْلِهِ
جَهَنَّمَ وَسَاءتْ
مَصِيرًا

”Men den som sedan
vägledningen har klargjorts för honom sätter sig upp emot sändebudet och
vill gå en annan väg än de troende, honom skall Vi vända i den riktning
i vilken han vänder sig och [därefter] låter Vi honom brinna i helvetet
– vilket jämmerligt mål!” [8]

286 – Alla de som förkastar Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu
´alayhi wa sallam) och hans följeslagares Sunnah har satt sig upp emot
honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och handlat olydigt mot honom.
Likaså har han handlat olydigt mot Allâh (´azza wa djall), då
han lämnar hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah. Om denna kättare
hade haft något i huvudet och respekterat sig själv, skulle han
ha vetat att Allâhs (´azza wa djall) domar och allt det skapelserna dyrkar
Honom med, endast får tas från Boken och Sunnah.

287 – Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade om versen

رُّبَمَا
يَوَدُّ الَّذِينَ
كَفَرُواْ لَوْ
كَانُواْ مُسْلِمِينَ

”Kanske skall de otrogna
önska att de hade varit Muslimer”
[9]
:

”Nåden och Medlingen kommer att gälla till dess att
det sägs: ”Låt alla Muslimer träda in i paradiset”. Då kommer
de otrogna önska att de hade varit Muslimer.”

288 – Beviset som Medlingens förnekare håller fast vid
har gått om intet. Ve dem om de inte ångrar sig! Det har rapporterats
att Anas bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) har sagt:

”Den som förnekar Medlingen kommer inte att få den.”


[1] 3:7.

[2] 3:7.

[3] al-Bukhârî (4547), Muslim (2665), Abû Dâwûd
(4597) m fl.

[4] 3:192.

[5] 5:37.

[6] 22:22.

[7] 74:42-48.

[8] 4:115.

[9] 15:2.