Mannens hustru vill inte förrätta bönen

publicerad
13.06.2010

Författare: Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)
Källa: Madjmû´-ul-Fatâwâ (32/277)

Fråga: Det finns en man vars hustru inte förrättar bönen. Är han ålagd att beordra henne att förrätta bönen? Är det obligatoriskt för honom att skilja sig från henne om hon inte vill göra det?

Svar: Ja, han är ålagd att beordra henne att förrätta bönen. Faktum är att han är ålagd att beordra alla han kan att förrätta bönen om ingen annan gör det. Allâh (ta´âlâ) sade:

”Uppmana ditt folk att förrätta bönen och förrätta den du utan att förtröttas.”1

”Troende! Skydda er själva och era familjer från den Eld som har människor och stenar till bränsle.”2

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Lär dem och uppfostra dem.”3

Han bör mana henne till bönen med hopp på samma sätt som han manar henne till saker och ting som han är i behov av. Om hon då vägrar att förrätta bönen, förpliktigas han att skilja sig från henne. Det är obligatoriskt enligt den mest korrekta åsikten. Den som låter bli att förrätta bönen förtjänar att straffas till dess att han förrättar bönen. Detta är samtliga lärda ense om. Faktum är att personen som inte förrättar bönen skall avrättas. Skall han avrättas som en otrogen avfälling? Det finns två kända åsikter om det och Allâh vet bättre.

1 20:132

2 66:6

3 al-Hâkim (2/494).