Männen som judarna och nasaréerna saknar

Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) sade:

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاء مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا

”Och när Vi befallde änglarna att falla ned på sina ansikten inför Âdam, och hur alla föll ned utom Iblîs; han tillhörde djinnerna och han trotsade sin Herres befallning. Vill ni ta honom och hans anhang till era beskyddare i Mitt ställe, fastän de är era fiender? Då gör de orättfärdiga ett dåligt byte!”1

Sa´îd bin Djubayr sade om Satan:

”Han tillhörde dem som arbetade i paradiset.”

Liknande har rapporterats mycket från Salaf. Merparten är dock tagen från israelitiska berättelser som rapporteras enbart för granskning. Allâh vet bättre vilket tillstånd de flesta rapporteringarna är i. Vissa är rena lögner eftersom de går emot sanningen som vi har i våra händer. Qur’ânen är så pass tillräcklig att vi inte behöver de tidigare skrifterna som knappast är skonade från ändring, addering eller reducering. Däri finns många tillagda saker och ting. De saknar människor med bemästrande minne som dementerar extremisternas förvrängning och lögnarnas avvikelse. De är rena motsatsen till vårt samfund som har imamer, lärda, mästare, fromma, gudfruktiga och storslagna människor som är duktiga kritiker med ypperligt minne. De har skrivit ned hadîther, analyserat dem, särskilt de autentiska från de goda, de goda från de svaga, de svaga från de påhittade, lämnade och fabricerade. De visste vilka påhittarna, lögnarna, de okända och andra människotyper var. Allt det för att skydda profeten Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) helgd och position så att ingen kan ljuga om honom eller lägga ord i hans mun. Må Allâh vara nöjd med dem, låta dem vara nöjda med Honom samt införa dem i paradiset!

118:50