Mängden vete och linser till Zakât-ul-Fitr

Fråga: Hur mycket skall ges i Zakât-ul-Fitr?

Svar: Det skall ges en profetisk Sâ´ av mat. Dess vikt är 2400 gram bra vete eller vad som har samma vikt som till exempel linser.