Mängden ris till Zakât-ul-Fitr

Jag har vägt riset som broder X fyllde plastpåsen med. Det vägde 2100 gram och jag fann att det motsvarar en profetisk Sâ´.

Skrivet av

Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn

1410-07-27