Många bevis för Allâhs höghet över skapelsen

Kapitel om Allâhs (´azza wa djall) höghet, resning över tronen och distansering från skapelsen

1 – Allâh (djalla sha’nuh) sade:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

Den Nåderike har rest Sig över tronen.”1

2 –

إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ

”Er Herre är förvisso Allâh som skapade himlarna och jorden under sex dagar, därefter reste Han Sig över tronen.”2

3 –

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى

”Förklara din Herres, den Högstes, namn vara fritt från brister!”3

4 –

وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاء وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى

”… inte för att betala tillbaka tidigare mottagna förmåner men av belöning hos sin Herre, den Högste.”4

5 –

بَل رَّفَعَهُ اللّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

”Nej, Allâh upphöjde honom till Sig; Allâh är allsmäktig, vis.”5

6 –

يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ

”´Îsâ! Jag skall kalla dig till Mig och Jag skall upphöja dig till Mig.”6

7 –

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ

“Han är Härskaren ovanför Sina slavar.”7

8 –

نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّن نَّشَاء وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ

Vi upphöjer den Vi vill till en högre rang; men över alla som äger kunskap står En som äger all kunskap.”8

9 –

مِّنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

”… från Allâh till vilken många vägar leder upp. Till Honom stiger änglarna och den heliga ingivelsens ande upp under en dag vars längd är femtiotusen år.”9

10 –

يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

”De fruktar sin Herre ovanför dem och gör vad de är befallda att göra.”10

11 –

أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ

”Kan ni vara säkra på att Han, som är ovanför himlen, inte låter jorden uppsluka er? Se hur den [redan] skälver och skakar! Eller kan ni vara säkra på att Han, som är ovanför himlen, inte släpper lös en storm över er, så våldsam att ni förstår Min varning?”11

12 –

وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

”Han är den Höge, den Väldige.”12

Dessa verser utropar Allâhs enfaldighet, resning och höghet över Hans tron som är ovanför Hans himlar. Även Hans namn al-A´lâ (den Högste) och al-´Alî (den Höge) innefattar höghet.

Även hadîtherna som bestyrker Allâhs höghet och resning över tronen är många. Jag nöjer mig med att nämna:

1 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När Allâh (´azza wa djall) hade bestämt skapelsen skrev Han en bok som är hos Honom ovanför Hans tron: Min nåd har övervunnit Min vrede.”13

2 – Ett av de mest definitiva bevisen för Allâhs höghet är hadîtherna om nattfärden och himmelsfärden…

”Allâh ålade mitt samfund femtio böner. Jag återvände med det till dess att jag passerade Mûsâ (´alayhis-salâm). Han sade: ”Vad ålade Allâh ditt samfund?” Jag sade: ”Femtio böner.” Han sade: ”Återvänd till din Herre. Ditt samfund klarar inte av det.” Jag återvände varpå Han avskaffade hälften. Jag återvände till Mûsâ och sade: ”Han avskaffade hälften.” Han sade: ”Återvänd till din Herre. Ditt samfund klarar inte av det.” Jag återvände varpå Han avskaffade hälften. Jag återvände till honom och sade: ”Han avskaffade hälften.” Han sade: ”Återvänd till din Herre. Ditt samfund klarar inte av det.” Jag återvände och då sade Han: ”De är fem och femtio. Ord ändras inte hos Mig.”14

3 – Mu´âwiyah bin al-Hakam as-Sulamî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Jag hade får mellan Uhud och al-Djawâniyyah som vallades av min slavinna. En dag kom en varg och tog ett lamm från henne. Jag är ju en vanlig människa och blir arg precis som alla andra människor. Jag lyfte på min hand och gav henne en smäll. Därefter gick jag till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och berättade för honom vad som hade hänt. Efteråt var jag bedrövad och sade: ”Allâhs sändebud! Skall jag inte frige henne?” Han sade: ”Kalla på henne.” Jag kallade på henne. Då sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till henne: ”Var är Allâh?” Hon svarade: ”Ovanför himlen.” Han frågade: ”Vem är jag?” Hon svarade: ”Du är Allâhs sändebud.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Frige henne. Hon är förvisso troende.”15

4 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Litar ni inte på mig när jag är anförtrodd av Honom som är ovanför himlen? Morgon och afton tar jag emot uppenbarelser från Honom som är ovanför himlen.”16

5 – al-Bukhârî sade:

”Kapitel 23: Allâh (ta´âlâ) sade:

تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ

”Till Honom stiger änglarna och den heliga ingivelsens ande upp.”17

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ

”De goda orden stiger upp till Honom.”18

Abû Hamzah berättade att Ibn ´Abbâs sade:

”När Abû Dharr fick reda på att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade blivit sänd, sade han till sin broder: ”Lär mig kunskapen från den här mannen som säger att han får uppenbarelser från himlen.”

Mudjâhid sade:

Den goda handlingen upphöjer det goda ordet. Till Honom som många vägar leder upp (ذِي الْمَعَارِجِ) betyder att änglarna stiger upp till Allâh.”

7429 – Ismâ´îl berättade för oss: Mâlik berättade för mig, från Abûz-Zinâd, från al-A´radj, från Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Änglarna som är hos er avlöser varandra natt och dag. De samlas i samband med Fadjr-bönen och ´Asr-bönen. Därefter stiger de som har tillbringat natten bland er upp varpå Han frågar dem – och Han vet bättre än de: ”Hur lämnade ni Mina slavar?” De säger: ”De bad när vi lämnade dem och de bad när vi kom till dem.”

7430 – Khâlid bin Makhlad sade: Sulaymân berättade för oss: ´Abdullâh bin Dînâr berättade för mig, från Abû Sâlih, från Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ingen skänker en motsvarighet av en dadel från en lovlig inkomst – och endast det lovliga stiger upp till Allâh – utan att Allâh godtar den i Sin högra Hand för att sedan föda den åt dess givare, liksom ni föder era fålar, så att den blir som ett berg.”

Även Warqâ’ berättade den från ´Abdullâh bin Dînâr, från Sa´îd bin al-Musayyab, från Abû Hurayrah, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Endast det lovliga stiger upp till Allâh.”

7420 – Ahmad berättade för oss: Muhammad bin Abî Bakr al-Muqaddamî berättade för oss: Hammâd bin Zayd berättade för oss, från Thâbit, från Anas som sade:

”Zayd bin al-Hârithah kom och klagade. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Frukta Allâh och behåll din hustru.” Om Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skulle ha undanhållit något från er hade han undanhållit det här. Zaynab brukade skryta inför profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustrur och säga: ”Era familjer har vigt er medan jag har vigts av Allâh (ta´âlâ) ovanför de sju himlarna.”

Thâbit sade:

وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ

Och av rädsla för människorna gömde du inom dig vad Allâh skulle ge till känna.”19

Den uppenbarades i samband med Zaynab och Zayd bin al-Hârithah.”

7421 – Khallâd bin Yahyâ berättade för oss: ´Îsâ bin Tahmân berättade för oss: Jag hörde Anas bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) säga:

”Versen om slöjan uppenbarades i samband med Zaynab bint Djahsh. På hennes bröllop bjöd han på bröd och kött. Hon brukade skryta inför profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kvinnor och säga: ”Allâh vigde mig ovanför himlen.”

120:5

27:54

387:1

492:19-20

54:158

63:55

76:18

812:76

970:3-4

1016:50

1167:16-17

122:255

13al-Bukhârî (7422).

14al-Bukhârî (349), Muslim (163), an-Nasâ’î (450) och Ibn Mâdjah (1399).

15Muslim (537), Abû Dâwûd (930), an-Nasâ’î (3/13), Mâlik (2/776), Ibn Abî ´Âsim (479), al-Bayhaqî, sid. 422, Ahmad (5/447), Abû Dâwûd at-Tayâlisî (1105) och Ibn Khuzaymah i ”at-Tawhîd”, sid. 121.

16al-Bukhârî (3610, 3344, 4351 och 7433), Muslim (1064) och Abû Dâwûd (4764).

1770:4

1835:10

1933:37