Magikern skall inte brännas

Fråga: Är det föreskrivet att bränna magikern till döds i hans hem?

Svar: Nej. Det har inte rapporterats att magikern skall brännas till döds i sitt hem:

”Ingen annan än eldens Herre straffar med elden.”1

Han skall dock halshuggas.

1Abû Dâwûd (2673).